top of page
Macrophotography of a hair bulb transpla
Mikromotor FUE 

Nxjerrja e Njesise Folikulare, njohur ndryshe me akronimin FUE, eshte metoda me e perhapur në bote per mbjelljen e flokeve. Mbjellja e flokeve me metoden FUE kryhet nga profesioniset tane nepermjet disa pincetave te veçanta (0,65mm deri ne 1 mm diameter) me te cilat nxjerrin folikulat. Ne kete metode nuk perdoret bisturi dhe nuk ka gjakderdhje, pra mund te themi se nuk behet fjale për kirurgji. 

Procedura e Mbjelljes se Flokeve
  1. Konsulta paraprake: Fillojme me nje konsulte per te pare dhe studiuar gjendjen e flokeve. Nderkohe ju do te informoheni edhe mbi tekniken qe do te perdoret, hapat e operacionit dhe rezultatet qe mund te priten ne rastin tuaj.

  2. Nxjerrja e folikulave: Fillimisht ne zonen dhuruese, perkatesisht pjesa e prapme e kokes, realizohet anestezia lokale. Pas kesaj, grupet e folikulave qe perbehen me nga 1 deri ne 4 floke, nxirren nepermjet pincetave te vecanta. Ky proces eshte pa dhimbje. Ne saje te teknikes se perdorur kemi nje sherim te shpejte te plages. Pas nxjerrjes dhe kontrollit, folikulat mbillen ne zonat me mungese flokesh. Kjo perkon ne nje rezultat sa me natyral.

  3. Mbjellja e flokeve: Hapja e kanaleve realizohet nepermjet pincetave perkatese. Ne vazhdim, folikulat vendosen nje nga nje ne kanalete hapura nepermjet pincetave. Eshte e rendesishme qe zhvendosja e flokeve te behet ne menyre sa me eficente te jete e mundur. Pas perfundimit te procedures, behet kontrolli per te vleresuar punen e bere.

  4. Pas operacionit: Pas kontrollit dhe vleresimit te operacionit, floket mund te krihen pa problem. Do te pajiseni me nje fletepalosje, ku do te jene te pershkruara te gjitha udhezimet qe duhen ndjekur pas operacionit. Pas perfundimit te fazes se pare, te sherimit te shenjave, folikulat fillojne te prodhojne floket e rinj. Floket e rinj fillojne rritjen e tyre pas 3 muajsh, pas opercionit dhe jane te forte e te shendetshem.

  5. Kontrolli: Pas opercaionit do te mbetemi ne kontakt te vazhdueshem, per te qene ne dijeni te procesit te sherimit dhe rezultatit. Rezultati perfundimtar eshte i qarte pas 8 deri 12 muajsh. Nderkohe jemi gjithmone te arritshem nepermjet telefonit dhe emailit per çdo pyetje te mundshme qe mund te keni.

Injection, Treatment for Hair Loss.jpg
bottom of page